Vés al contingut (premeu Retorn)

Dret d'accés a la informació

per admin darrera modificació 22/07/2014 14:39

El dret d’accés a la informació pública es fonamenta en la idea que “les coses  públiques que interessen a tothom poden i han de ser conegudes per tothom”.

Som davant d’un veritable dret públic subjectiu, en el qual l’interès que cal  protegir jurídicament és el “dret a saber” que tenen totes les persones.  En conseqüència, “tots els documents públics són en principi públics i  només poder ésser retinguts per tal de protegir altres drets i interessos  legítims”. [1] 

La ciutadania per tant, té dret a ser coneixedora de tota la documentació i informació generada pels seus governs, i no tant sols hi tó dret, sinó que necessita d’aquesta informació per poder participar activament en els temes públics, exercir un control efectiu sobre l’acció dels governs i debatre i treballar plegats per al bé comú.

La nova Llei espanyola 19/2013 contempla el compliment de la publicitat activa i dret d’accés a la informació per tal de promoure la transparència activa.  

La Llei preveu la creació i desenvolupament d'un Portal de la Transparència. Les noves tecnologies faciliten desenvolupar eines d'extraordinària utilitat per al compliment de les disposicions de la Llei l'ús de la qual permeti que, a través d'un únic punt d'accés, el ciutadà pugui obtenir tota la informació disponible.

Existeixen altres normes que contemplen l'accés a la informació pública. És el cas de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient i de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que regula l'ús privat de documents en poder d'Administracions i organismes del sector públic. A més, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, alhora que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics, se situa en un camí en el qual s'avança amb aquesta Llei: la implantació d'una cultura de transparència que imposa la modernització de l'Administració, la reducció de càrregues burocràtiques i l'ocupació dels mitjans electrònics per la facilitar la participació, la transparència i l'accés a la informació.

Més informació sobre dret accés a informació a la secció D:

Dret i tràmits d'accés a la informació municipal[1] Dret d’accés a la informació pública i transparència. Col·lecció Estudis IntegriCat núm 4. 2013.  Pàg. 11