Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa sobre transparència

per prova darrera modificació 10/05/2016 14:22

LA LLEI 19/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN


La Llei 19/2014, que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015, excepte en allò referit a la publicitat de la informació pública, vigent des del passat 1 de gener, va néixer de la necessitat de regular a nivell autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l'accés a la informació, el bon govern i el govern obert, per poder parlar d'una Administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en les seves actuacions.

La seva promulgació cerca un canvi de paradigma per tal d'aconseguir una veritable cultura administrativa de transparència i de participació ciutadana en els assumptes públics, així com de millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa, de la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

Per fer-ho possible, la llei catalana ha concretat un ampli llistat d'obligacions per a les Administracions Públiques, més exigent que la llei espanyola. De fet, el ventall d'obligacions és un autèntic repte per a les Administracions, entre les quals s'inclouen els Ajuntaments. La transparència ha de garantir l’accés a la informació pública per tal que la ciutadania conegui com es gestionen els recursos públics, i per tant, pugui analitzar i avaluar la gestió pública. L’obertura dels assumptes de govern, a més, facilita la participació i col·laboració de la ciutadania en els afers públics. En definitiva, la Llei contempla un sistema de relació constant entre la ciutadania i l’Administració, donant a conèixer l’activitat pública i, al mateix temps, incentivant la seva participació.

 

LA LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN


La Llei espanyola va significar que Espanya deixés de ser l'únic Estat d'Europa amb més d'un milió d'habitants sense normativa relativa a la transparència. Inspirada en la legislació europea sobre la matèria, amb la seva aprovació es pretenia vetllar pel bon govern i l'accés lliure a la informació pública. Entre els seus principis bàsics cal destacar el dret de tothom a conèixer els assumptes públics, a iniciativa dels poders públics o a sol·licitud de la ciutadania.

En l'actualitat, la norma catalana és més exigent, per la qual cosa, les entitats públiques, i en concret els Ajuntaments, estan dirigint els seus esforços a adaptar-se plenament al seu contingut amb la màxima celeritat.